Tlaleha Maobane: Thekinolotsi

lentsoe

Tlaleha Maobane: Thekinolotsi

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa thekinolotsi.

Tlaleha Maobane: Dithoto

lentsoe

Tlaleha Maobane: Dithoto

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Tlaleha Maobane: Dipeeletšo

lentsoe

Tlaleha Maobane: Dipeeletšo

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Tlaleha Maobane: Boloka Tšhelete

lentsoe

Tlaleha Maobane: Boloka Tšhelete

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Tlaleha Maobane: Šomago

lentsoe

Tlaleha Maobane: Šomago

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Tlaleha Maobane: Kgwebo

lentsoe

Tlaleha Maobane: Kgwebo

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Tlaleha Maobane: Boradipanka

lentsoe

Tlaleha Maobane: Boradipanka

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Tlaleha Maobane: Mahlohonolo A Selemo Se Secha

lentsoe

Tlaleha Maobane: Mahlohonolo A Selemo Se Secha

Boikakaso ke lefats'e e mong le e mong. Pedi Lerato seaduma kganyogo. Lerato lumelisa mahlohonolo a

Bolelwago Moagong "Hillsong - Ɔpopɔn"

lentsoe

Bolelwago Moagong "Hillsong - Ɔpopɔn"

Kwesisa "Hillsong - Ɔpopɔn". "Hillsong - Ɔpopɔn" ke khaolo. Lefats'e moagong khaolo ke Akan. Bolelwa